Pirgroup Twitter

Welkom op de vernieuwde website van Partners in Relocation, onderdeel van de PIRGROUP.

Deze site geeft een indruk wie wij zijn, waar wij voor staan maar ook hoe u, uw medewerker, uw client zo soepel mogelijk naar Nederland kunt verhuizen.

Een internationale relocation kan veel onzekerheid en stress veroorzaken. De werkende wordt geacht zijn/haar werk gewoon voort te zetten, de partner wordt geacht haar/zijn draai te vinden en de kinderen moeten het op de nieuwe school maar zien te redden.

Ongeacht hoe intelligent uw medewerkers zijn, hoe flexibel het thuisfront is, een nieuwe locatie geeft onrust. Alvorens men zijn draai gevonden heeft, aan alle overheidsverplichtingen heeft voldaan en zich thuis gaat voelen – kunnen zeker 3 tot 6 maanden voorbij zijn.

Als bedrijf heeft u geinvesteerd in uw medewerker; deze investering wilt u graag met rendement terugverdienen. Om er zeker van te zijn dat uw medewerker, de expat, de partner, het gezin zich goed gaat settelen, is het essentieel dat er hulp bij aankomst is. Vergelijk het met een ijsberg – uw investering is voor negentig percent onzichtbaar. Het is die tien percent boven het water oppervlakte die zichtbaar is voor de internationale persoon of familie. Zorg dat uw investering goed verloopt, en geef uw internationale mensen die hulp om te slagen.

Wij van Partners in Relocation hebben vijfteen jaar ervaring, wij voldoen honderd percent aan de Nederlandse regelgeving, EuRA Quality Seal gekwalificeerd, werken binnen uw budget, geven uw medewerker vertrouwen en zorgen voor een succesvolle Relocation.

Welkom in Nederland!
Met vriendelijke groet,

Isamar van Hilten
Managing Director
Welcome to the new website of Partners in Relocation a division of PIRGROUP.

This site will give you an impression of who we are, what we stand for and how you, your employee or your client can relocate smoothly to the Netherlands.

Relocating internationally can have its challenges a new culture and a new language is just one aspect. It is classed as one of the top most stressful life events. The assignee is supposed to continue working efficiently, while the accompanying partner or family is supposed to get life back on track, get the children off to school and make friends all as quickly as possible.

When a company relocates an employee to the Netherlands or elsewhere, it is seen as an investment, and, as with any other investment, they want to see a return. In order to ensure this, it is highly recommended that the company should add another ten percent to the budget, to support the assignee and family on their arrival in their new destination. It is this final percentage (the tip of the iceberg) that is most visible to the assignee and family. In doing so, the company is protecting the project, the assignee and their investment. When there is no support upon arrival in the new destination, it is comparable to gambling with your assets.

Take care of your investment and get the relocation support your international professional needs. The sooner he or she can be productive the sooner the company can enjoy a return.

Partners in Relocation can offer you this very important support. We have been in business for over fifteen years, we are fully compliant, we have twice been accredited by the European Relocation Association (EuRA) with the Quality Seal for excellence. We work with your budget, and give your employee the trust and confidence needed to make the relocation a success.

Welcome to the Netherlands!
Yours sincerely,

Isamar van Hilten
Managing Director

Professional membership

ace

Voldaan aan de meldingsverplichting conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) onder nr. m1158532. © 2014 PIRGROUP